Visuele ondersteuning van gesproken informatie

In de ontwikkeling zijn kinderen afhankelijk van het waarnemen en verwerken van allerlei vormen van informatie uit de omgeving: via voelen, ruiken, proeven, zien en horen en het vervolgens betekenis geven aan deze informatie verwerft het kind gaandeweg informatie over zijn eigen lichaam en de wereld om hem heen. Van …

Lees verder

Een bezoek aan het Audiologisch Centrum

Op het Audiologisch Centrum wordt onderzoek gedaan naar het gehoor en de spraaktaalontwikkeling van kinderen en jongeren. Elke dag brengt een aantal kinderen en jongeren een bezoek aan het Audiologisch Centrum. Dit zijn kinderen bij wie er door de omgeving zorgen zijn om de functie van het gehoor en om …

Lees verder