Nieuw programma effectief bij oudere kinderen met taalontwikkelingsstoornis

09-12-2015 Men denkt vaak dat therapie bij oudere kinderen met taalontwikkelingsstoornis (TOS)  niet meer effectief is. Ten onrechte, want met het nieuwe programma MetaTaal is er nog resultaat te behalen. Logopedisten leren oudere kinderen met TOS grammaticale regels met behulp van LEGO. In de praktijk blijkt deze methode succesvol. Dankzij de …

Lees verder

Communiceren met jonge verstandelijk beperkte kinderen

Juist bij jonge kinderen met een verstandelijke handicap is het van belang om de juiste ‘ingang’ te vinden. Ondersteunde communicatie helpt om het probleem effectief te kunnen behandelen. Communiceren met jong verstandelijk beperkte kinderen verdient professionele begeleiding. Belangrijk is te weten hoe hun taalontwikkeling in de eerste levensjaren verloopt en …

Lees verder

Afwijkende mondgewoonten

Bij welke problemen kan een logopedist helpen? Deel 1: Afwijkende mondgewoonten In mijn blogs zal ik onder andere een aantal redenen bespreken waarom ouders besluiten om contact op te nemen met een logopedist. Als eerste onderwerp in die serie komt vandaag het onderwerp ‘Afwijkende mondgewoonten’ aan bod. Met afwijkende mondgewoonten …

Lees verder