Ruimtelijke oriëntatie en lichaamsschema

Onderdelen van de motorische ontwikkeling: deel 6 In deze blog zal ik het onderdeel ruimtelijke oriëntatie en lichaamsschema toelichten. Ruimtelijke oriëntatie houdt in dat je positie, richting en afstand kan bepalen. Dit kan in de werkelijkheid, verkleinde-, afgebeelde- en abstracte ruimte zijn. Met werkelijke ruimte wordt de ruimte bedoeld waar …

Lees verder

‘Ze ging zo snel achteruit dat we achter de feiten aan bleven hollen’

‘In één jaar tijd veranderde ons leven. Begin 2013 liep Amber (nu 8 jaar) nog. Als gevolg van een moment van lichamelijke uitval volgde al gauw een rollator en in oktober van dat jaar was een rolstoel nodig. Inmiddels kan ze helemaal niet meer op eigen benen staan en heeft …

Lees verder

‘Mas it een stitter?’

Bij welke problemen kan een logopedist helpen? Deel 3: Spraakontwikkeling In mijn vorige blog besprak ik de taalontwikkeling. Vandaag wil ik u wat meer vertellen over de spraakontwikkeling. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de verschillende spraakklanken. Het is u misschien wel eens opgevallen dat veel kleine kinderen de …

Lees verder