Gast blog van Elise Kramer

Deze blog is een gast blog van Elise Kramer. Elise is praktijkhouder van Balans in Bewegen, een praktijk voor oefentherapie Cesar, kinderoefentherapie en sportoefentherapie in Den Haag. Elise is oefentherapeut, kinderoefentherapeut en sensorische informatieverwerkingstherapeut. Elise geeft in deze blog informatie over de sensorische informatieverwerking en de behandeling hiervan. Website: www.balansinbewegen.com …

Lees verder

Eén centraal punt voor diagnostiek kinderen van 0 tot 7 jaar in Oost-Nederland

Verschillende Twentse zorginstellingen hebben een nieuw expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. De huisarts, jeugdarts of medisch …

Lees verder

Vroegtijdig behandelen dyspraxie levert verbluffende resultaten op

Dyspraxie leidt tot moeilijkheden bij de motoriek en motorische vaardigheden, waaronder spreken. De impact kan enorm zijn, ook op de taalontwikkeling. Maar indien behandeling tijdig start, kan enorme vooruitgang worden geboekt. Oorzaak is een aangeboren stoornis bij de correcte verwerking van informatie. Kenmerken van dyspraxie, recent thema van de Dag …

Lees verder