Meer ontwikkelingsproblemen bij matig prematuren door slechte groei

Circa 7% van de kinderen worden 4 tot 8 weken te vroeg geboren. Deze matig prematuren hebben meer kans op ontwikkelingsproblemen doordat zij vaak minder goed groeien. Oorzaak is waarschijnlijk de inname van te weinig voedingsstoffen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Baukje Dotinga van Neonatologie en Gezondheidswetenschappen van het …

Lees verder

Expertisecentrum EMB – kennisknooppunt van wetenschap én praktijk

Om wetenschap en praktijk bij elkaar laten komen, is op 2 juni het Expertisecentrum EMB gelanceerd. In het expertisecentrum is wetenschappelijke kennis en expertise over de ondersteuning aan mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) samengebracht onder één dak. Het centrum richt zich op training, consultatie en …

Lees verder

Marilse Eerkens: “Vroegsignalering zorgt voor beter hersenfundament”

“De ontwikkeling van het babybrein is gebaat bij betere ondersteuning van ouders en meer verlofmogelijkheden”, geeft Marilse Eerkens aan. “Met name consultatiebureaus laten veel kansen liggen.” “We weten al zo’n twintig jaar dat de vroege breinontwikkeling allesbepalend is voor de ontwikkeling van een mens”, vertelt Marilse Eerkens, correspondent ‘Kinderomgang’ bij …

Lees verder

Informatiebijeenkomst bereidt EMC-kinderen voor op passend onderwijs

Kinderen met ernstige meervoudige communicatiebeperkingen (EMC) van 3-12 jaar kunnen op 5 september 2016  samen met hun netwerk starten met de voorbereiding van de stap naar passend onderwijs. In de aanloop hier naartoe organiseert Stichting Milo voor ouders en verwijzers een informatiebijeenkomst op zaterdag 21 mei of dinsdag 24 mei …

Lees verder

Eén centraal punt voor diagnostiek kinderen van 0 tot 7 jaar in Oost-Nederland

Verschillende Twentse zorginstellingen hebben een nieuw expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost Nederland. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. De huisarts, jeugdarts of medisch …

Lees verder