Laat communicatieprobleem niet uit de hand lopen

Het is bij een stoornis in de communicatieve ontwikkeling van belang om zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden. “De kritische periode van de taalontwikkeling loopt namelijk tot ongeveer zes jaar”, geeft Gerna Scholte aan. “In die periode is het aan te raden al zoveel mogelijk uit de kast te halen …

Lees verder

Videovlogs stimuleren motorische ontwikkeling kleuters

Steeds vaker hebben kleuters een motorische achterstand. Vrolijke videovlogs vol eenvoudige oefeningen als knutselen, overgooien of dansen helpen om daar iets aan te doen. De aansprekende voorbeelden stimuleren het doorzettingsvermogen, de creativiteit, het ruimtelijk inzicht en de concentratie. De vlogs worden gemaakt door Lenie Hermans, kleuterjuf op een jenaplanschool. Zij …

Lees verder

Expertisecentrum EMB – kennisknooppunt van wetenschap én praktijk

Om wetenschap en praktijk bij elkaar laten komen, is op 2 juni het Expertisecentrum EMB gelanceerd. In het expertisecentrum is wetenschappelijke kennis en expertise over de ondersteuning aan mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) samengebracht onder één dak. Het centrum richt zich op training, consultatie en …

Lees verder

Informatiebijeenkomst bereidt EMC-kinderen voor op passend onderwijs

Kinderen met ernstige meervoudige communicatiebeperkingen (EMC) van 3-12 jaar kunnen op 5 september 2016  samen met hun netwerk starten met de voorbereiding van de stap naar passend onderwijs. In de aanloop hier naartoe organiseert Stichting Milo voor ouders en verwijzers een informatiebijeenkomst op zaterdag 21 mei of dinsdag 24 mei …

Lees verder