Informatiebijeenkomst bereidt EMC-kinderen voor op passend onderwijs

Kinderen met ernstige meervoudige communicatiebeperkingen (EMC) van 3-12 jaar kunnen op 5 september 2016  samen met hun netwerk starten met de voorbereiding van de stap naar passend onderwijs. In de aanloop hier naartoe organiseert Stichting Milo voor ouders en verwijzers een informatiebijeenkomst op zaterdag 21 mei of dinsdag 24 mei …

Lees verder

Visuele ondersteuning van gesproken informatie

In de ontwikkeling zijn kinderen afhankelijk van het waarnemen en verwerken van allerlei vormen van informatie uit de omgeving: via voelen, ruiken, proeven, zien en horen en het vervolgens betekenis geven aan deze informatie verwerft het kind gaandeweg informatie over zijn eigen lichaam en de wereld om hem heen. Van …

Lees verder

Nieuw programma effectief bij oudere kinderen met taalontwikkelingsstoornis

09-12-2015 Men denkt vaak dat therapie bij oudere kinderen met taalontwikkelingsstoornis (TOS)  niet meer effectief is. Ten onrechte, want met het nieuwe programma MetaTaal is er nog resultaat te behalen. Logopedisten leren oudere kinderen met TOS grammaticale regels met behulp van LEGO. In de praktijk blijkt deze methode succesvol. Dankzij de …

Lees verder

Vroege interventie belangrijk om blijvend stotteren te voorkomen

De ernst van stotteren heeft bij jonge kinderen geen invloed op hun levenskwaliteit, maar bij volwassen wel. Daarom is het belangrijk om stotteren op jonge leeftijd te behandelen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Caroline de Sonneville aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Sonneville onderzocht de invloed van stotteren op kinderen …

Lees verder