Wat zijn mijlpalen?

Mijlpalen zijn herkenbare punten in de ontwikkeling van het kind. Mijlpalen hebben betrekking op de ontwikkeling van het kind op het gebied van motoriek, spraak en taal, sociaal emotioneel en groei. Door de mijlpalen te vergelijken met de ontwikkeling van het kind, kan worden bepaald of een kind een achterstand heeft in de ontwikkeling. Ieder kind ontwikkelt zich echter individueel, daarom wordt in het onderzoek naar de ontwikkeling een ruime marge genomen, voor er van een achterstand wordt gesproken.

Mijlpalen zijn gebaseerd op de gemiddelde leeftijd waarop een kind een herkenbaar punt in de ontwikkeling behaalt of op de minimale leeftijd waarop een kind de mijlpaal zou moeten beheersen.

Reageren is niet mogelijk