2 tot 3 jaar

Een kind van twee tot drie jaar kan goed lopen en klimmen. Hij leert steeds beter zijn lichaam onder controle te houden. Ook op sociaal-emotioneel gebied maakt hij stappen. Hij wordt zelfstandiger en maakt contact met anderen. Het kind begrijpt steeds meer en praat ook steeds meer.

Motoriek

Het kind wordt steeds beter in de oog-handcoördinatie en kan een beetje scheuren en plakken. Ook tekenen kan hij al een beetje, zoals een cirkel na tekenen. De controle over de grove motoriek gaat eveneens beter. Het kind kan steeds harder rennen en kan huppelen. Ook het leren traplopen, eerst opkruipen en later rechtop lopen, en fietsen behoren tot de motorische ontwikkeling van een kind van twee tot drie jaar.

Sociaal-emotioneel

Als het kind twee jaar is, speelt het nog niet echt met andere kinderen, maar is hij nog erg op zichzelf gericht. Hij wil niet dat andere kinderen aan zijn speelgoed zitten. Naarmate het kind ouder wordt, verandert  dit en gaat het kind met andere kinderen spelen. Daardoor leert het kind sociale vaardigheden. Hij wordt zelfstandiger en leert om te gaan met andere kinderen en mensen, andere omgevingen en emoties.

Spraak en taal

Een kind van tussen de twee en drie jaar kan gemiddeld zinnen van drie woorden maken.  Hij gaat verkleinwoordjes, voorzetsels en meervoudsvormen gebruiken. Het kind begrijpt eenvoudige aanwijzingen en leert begrippen, zoals groot en klein, te gebruiken.

Groei

Tussen de twee en drie jaar groeit een kind gemiddeld 10 centimeter in lengte.

Reageren is niet mogelijk