Wat is een normale ontwikkeling?

12976873_sVan een normale ontwikkeling is sprake als een kind alle fasen doorloopt naar de volwassenheid op het gebied van fijne en grove motoriek, groei, sociale vaardigheden en spraak en taal. Bij een normale ontwikkeling worden alle zogeheten mijlpalen behaald en ondervindt een kind geen (grote) problemen in de (psycho)motorische ontwikkeling.

Consultatiebureau

Het consultatiebureau is een instantie die de ontwikkeling van een kind de eerste vier jaar volgt. De wijkverpleegkundigen en consultatiebureauartsen houden bij of het kind een normale ontwikkeling doorloopt. De ontwikkeling wordt bijgehouden met het Van Wiechenschema. Een andere taak van het consultatiebureau is het vaccineren van baby’s en peuters/kleuters  en een algemene controle van bijvoorbeeld heupen, indalen van testikels, ogen (scheelzien) en groei (lengte en gewicht). De wijkverpleegkundige bespreekt daarnaast zaken als (borst)voeding en opvoeding. De bezoeken aan het consultatiebureau vinden op vaste momenten plaats.

Reageren is niet mogelijk