Ondersteuning

Als je kind een ontwikkelingsachterstand heeft of er een vermoeden is, ben je misschien op zoek naar praktische zaken rondom de begeleiding, behandeling en ondersteuning van je kind (of het gezin). Bij integrale vroeghulp kun je voor deze zaken terecht.  MEE kan je helpen als je op zoek bent naar goede opvang, spelbegeleiding aan huis, hulp bij het aanvragen van geïndiceerde zorg.

Integrale vroeghulp

Deskundigen met verschillende achtergronden kijken met de ouders naar de knelpunten die opgelost moeten worden en hoe dit opgelost gaat worden. Bijvoorbeeld: de ouders zoeken een geschikte plek voor de opvang van hun kind en vragen zich af of er een bepaald stimuleringsprogramma is om thuis toe te passen. De deskundigen kennen de mogelijkheden in de regio waar het kind woont en kunnen een advies geven. Een consulent begeleidt de ouders in het hele proces.

Je kunt je kind zelf bij Integrale Vroeghulp aanmelden. Ook als je niet zeker weet of zij iets voor je kunnen betekenen. De procedure is eenvoudig en gratis.

MEE Nederland

Een organisatie die zich richt op mensen met een beperking. Hieronder vallen ook kinderen die zich langzaam of anders ontwikkelen en hun ouders. Je kunt hier terecht als je op zoek bent naar goede opvang, spelbegeleiding aan huis, hulp bij het aanvragen van geïndiceerde zorg, etc. Vaak is er ook een contactochtend voor ouders met een kind met ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. MEE is regionaal georganiseerd en de ondersteuning is gratis.

Reageren is niet mogelijk