Een bezoek aan het Audiologisch Centrum

Op het Audiologisch Centrum wordt onderzoek gedaan naar het gehoor en de spraaktaalontwikkeling van kinderen en jongeren. Elke dag brengt een aantal kinderen en jongeren een bezoek aan het Audiologisch Centrum. Dit zijn kinderen bij wie er door de omgeving zorgen zijn om de functie van het gehoor en om …

Lees verder

Kentalis opent digiTAALspreekuur

Kentalis heeft een digitaal spreekuur geopend, waar kinderen, jongeren, ouders en professionals terecht kunnen met vragen over communicatie en de spraak- en taalontwikkeling. Voor een vraag zoals ‘Is het normaal dat mijn kind van 3 nog maar een paar verstaanbare woordjes spreekt?’ kunnen ouders met zorgen over de ontwikkeling van …

Lees verder

Nieuwe kinderwebsite van Kentalis

Speciaal voor kinderen en jongeren met autisme, doofheid, slechthorendheid, doofblindheid of een taalontwikkelingsstoornis heeft Kentalis een nieuwe website gelanceerd: www.hoikentalis.nl. De website is ontworpen in overleg met kinderen en jongeren zelf. Ervaringen van leeftijdsgenoten Op de website is het mogelijk om op alledaagse vragen en problemen waar deze kinderen tegenaan …

Lees verder

Herkennen van een taalontwikkelingsstoornis

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) uit zich bij iedereen anders, maar bij iedereen met TOS wordt de taal in de hersenen minder goed verwerkt. Onthouden en leren van woorden en klanken In de hersenen van kinderen met TOS lopen de verbindingen tussen hersengebieden anders. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld moeite met het onthouden …

Lees verder